Transformation strategy

Je weet waar je naartoe wil. Je weet ook waar je nu staat. Maar er zijn zoveel manieren om te beginnen en zoveel knoppen om aan te draaien. Waar start je en welke route gaat leiden tot succes? Kortom, hoe organiseer je verandering? Het antwoord daarop vormt jouw transformatie strategie. Wij helpen je daarmee. Samen pellen we de ambitie af naar concrete en haalbare brokjes. We brengen structuur aan, creëren duidelijke kaders en principes en zorgen dat we de voortgang kunnen meten. Maar bovenal, we zorgen ervoor dat we in beweging komen! 

Onze visie

Succesvolle transities dringen door tot in het tapijt en reiken veel dieper dan wat losse projecten. Ze vragen om een fundamentele denkstap van hoe je tot op heden hebt gewerkt en geopereerd naar een verandering in werkwijze, structuren, rollen, verdienmodellen en ook vaak de cultuur. Het proces van bewustwording naar het concreet maken van de gevolgen en het vervolgens stapsgewijs doorvoeren vraagt om leiderschap, executiekracht en een doordachte koers die past bij de context van je organisatie. 

Voor de meeste organisaties geen alledaagse kost. Zeker niet voor familiebedrijven met een diepgewortelde cultuur of voor conservatievere organisaties. Daar komt bij dat verschillende belangrijke transities zoals verduurzamen of digitaliseren vaak vechten voor een plek bovenaan de agenda. Zonde, want ze kunnen elkaar juist versterken mits je het als een geheel ziet en benaderd vanuit de verandering die nodig is bij je mensen. 

Hoe wij jou helpen

Laten we eerst inchecken met elkaar. Wat wil je met een transformatie bereiken, op de korte én lange termijn? Wanneer is deze succesvol? Waarom nu? In verschillende werksessies, waarin we medewerkers betrekken, werken we samen toe naar een routekaart om transformatie te realiseren. Geen boekwerk, maar een aanpak die een begrijpelijke kapstok biedt mét concrete projecten en acties op de korte termijn. Al lopende baant men paden!

Onze shapers worden ingezet als programma manager om de transformatie te structuren en vorm te geven. Wij coachen en adviseren leiders in hun rol om de beweging in gang te zetten en te sturen. Daarnaast helpen we een aantal projecten succesvol te implementeren. Vaak zijn we betrokken bij het hele traject, maar we kunnen ook ondersteuning bieden op specifieke onderdelen of programma’s binnen een transitie. Ook onze rol daarin is flexibel; soms in de rol van projectmanager waarin we sturen op voortgang en oplevering en soms in die van change manager waarin we sturen op adoptie en draagvlak.

De inspiratiereis kan een mooi startpunt zijn voor je (vernieuwde) strategie. Lees er hier meer over!

“Digital Shapers heeft ons op een uitstekende manier geholpen om de digitale strategie van de regio Drechtsteden naar een hoger niveau te tillen. Vol frisse energie is een heldere structuur neergezet en zijn nieuwe kansen geïdentificeerd die bijdragen aan onze ambitie om de Digitale Mainport Drechtsteden verder te versterken en positioneren. Het project is professioneel begeleid, verwachtingen waren helder en alle stakeholders waren betrokken.”

Maarten Burggraaf – Raadslid Economie, Financiën en Evenementen bij EDB