Privacyverklaring

Digital Shapers begrijpt dat jouw privacy belangrijk is. Wanneer je contact met ons opneemt via de website, via onze Shapers of op een andere manier om gebruik te maken van onze dienstverlening, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Persoonsgegevens worden gezien als alle informatie die wordt verzameld over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij op een zorgvuldige manier jouw persoonsgegevens verwerken en beveiligen. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat: 

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring; 
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; 
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist; 
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 
 • wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

Persoonsgegevens 

Soort persoonsgegevens 

Digital Shapers verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door jou zijn opgegeven. Wij gebruiken de volgende gegevens: 

 • NAW-gegevens 
 • Functietitel 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Gespreksverslagen van interviews, sessies en telefoongesprekken 

Doeleinden  

Digital Shapers verwerkt bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden: 

 • Om je op de hoogte te brengen van door Digital Shapers georganiseerde evenementen en gepubliceerde artikelen. 
 • Om je nieuwsbrieven te versturen. 
 • Om jouw sollicitatie te verwerken. 
 • Om contact te onderhouden tijdens trajecten om de dienstverlening uit te voeren. 
 • Om tijdens opdrachten informatie te kunnen verzamelen om daarmee jouw vraag beter in beeld te krijgen en te kunnen beantwoorden. 
 • Om onze website te verbeteren. 

Grondslag voor verwerking

We mogen jouw persoonsgegevens alleen verzamelen als we hier een rechtmatige grondslag voor hebben onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Digital Shapers kan jouw persoonsgegevens verwerken op basis van de volgende grondslagen: 

 • Overeenkomst: indien Digital Shapers een van haar (betaalde) diensten aanbiedt aan jouw organisatie, zal hier van tevoren een overeenkomst voor worden getekend. 
 • Toestemming: Digital Shapers moet je soms om toestemming vragen, voordat wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken (bijv. tijdens sollicitatieprocedure). 

Verstrekking aan derden / ontvangers 

Digital Shapers verwerkt jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij ervoor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Indien mogelijk, brengen we je van tevoren op de hoogte van de ontvangers van jouw persoonsgegevens. 

Google Analytics 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Beveiliging en bewaartermijnen 

Digital Shapers heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. De toegang tot jouw gegevens wordt alleen verstrekt aan de noodzakelijke personen. 

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en houden rekening met maximale wettelijke bewaartermijnen. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Digital Shapers behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.  

Inzage en wijzigen van uw gegevens 

Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen rondom inzage, wijziging of verwijdering van jouw persoonsgegevens kunt je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. 

Digital Shapers 

info@digitalshapers.nl 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Wij helpen je graag verder indien je een klacht heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mochten we hier niet samen uitkomen, dan heb je op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 19 juli 2018