Shaping Mourik Groep

Project

Strategie

Het ontwikkelen van een opvolger voor de eerdere strategie Route ’25, waarbij we de verantwoordelijkheid van de leiders binnen Mourik uitbreiden. 

Mourik is een multidisciplenair dienstverlener die totaaloplossingen biedt voor infrastructurele werken en oplossingen en onderhoud in de industrie. Mourik wil koploper blijven en inspelen op kansen die ontstaan in een snelgroeiende markt. Digital Shapers heeft Mourik begeleid in het komen tot een groepsbrede strategie waarin de duurzaamheidstransitie een belangrijke rol speelt. Onze aanpak heeft ertoe geleid dat er betere samenwerking is binnen de organisatie, dat er meer wendbaarheid is én dat innovatie en duurzaamheid nu hoog op de agenda staan. 

Omdat de samenwerking voor Route’25 succesvol is verlopen, zijn we op dit moment bezig met het opstellen van de opvolger voor de komende 5 en 10 jaar vooruit. Een opdracht waarbij onze gehele aanpak en verschillende expertise gebieden aan bod komen. Want naast het vormen van de strategie is een verandering op organisatie en individueel niveau essentieel voor succes. 

Aanpak

We hebben een proces ontworpen waarin de verantwoordelijkheid voor de mensen van Mourik centraal staat. Voor Mourik is het belangrijk dat de strategie in co-creatie ontstaat én dat collega’s zich herkennen in de strategie. Daarom delen we kennis uit externe inspiratiebronnen, terwijl we tegelijkertijd de ruimte laten voor de jarenlange interne expertise. 

We starten met het vergroten van kennis rondom verschillende transities. We bespreken welk toekomstscenario Mourik denkt dat realistisch is, hoe zij hierin willen opereren (passief, reactief of pro-actief) en wat de wereld van Mourik nodig heeft in dit scenario. Nadat duidelijke keuzes zijn gemaakt, werken we toe naar een visie en missie om vervolgens strategische doelstellingen te formuleren en ambities op de belangrijkste thema’s. Vervolgens organiseren we verschillende sessies, zoals transitiesessies en spraakmaker arena’s, zodat collega’s op verschillende niveaus kunnen delen wat zij zien gebeuren bij klanten en beter begrijpen wat de impact van de strategie is op hun werk. 

Naast de begeleiding van het proces van strategieontwikkeling ondersteunen we Mourik op het gebied van verandermanagement. Het proces vraagt zowel individuele als organisatorische veranderingen, met specifieke nieuwe verantwoordelijkheden voor leiders in de organisatie. Zo bespreken we de toekomstige positie van Mourik, leiderschapsontwikkeling en gewenste transities die de organisatie wil ondergaan. 

Resultaat

Het eindresultaat is een beknopte strategie met heldere en meetbare doelen, samengevat in slechts 10 slides. Deze visie wordt uitgelegd met diverse communicatiemiddelen die zijn afgestemd op verschillende doelgroepen. Dit geeft management de handvatten om in de komende jaren aan de slag te gaan met het uitdragen van de strategie en daarmee ook hun werknemers goed te kunnen ondersteunen bij de uitvoering hiervan.  

 Grote ontwikkelingen als de energietransitie, watermanagement, digitalisering en duurzaamheid vragen om een organisatie die constant anticipeert, aanpast en vooruitloopt. Daarom maken we collega’s in de organisatie continue bewust van de urgentie van hun eigen gedrags- en rolverandering zodat Mourik zich kan blijven aanpassen in de toekomst. Gedurende het project staat communicatie daarom centraal om te zorgen dat leiders actief en zichtbaar de veranderingen van de strategie aanmoedigen bij hun directie en teams. 

Verfrissende aanpak, met continue slag naar praktijk. Mensen voelen zich onderdeel van het proces, krijgen zin in wat komen gaat.

Jan-Paul van den Bosch – General Director bij Mourik Holding