Shaping Economic Development Board

Project

Digitale strategie

Samen naar een digitale innovatieve regio.

Om meer sociale en economische waarde te creëren uit digitale technologie willen de regio Drechtsteden, de Economic Board Drechtsteden en VitrumNet, onder de vlag van Digital Mainport, dat partijen uit het ecosysteem samenwerken en de innovatiekracht in de regio vergroten.

EDB strategie

Aanpak

Op basis van intern en extern onderzoek hebben we structuur en invulling gegeven aan hoe verschillende partijen in het ecosysteem digitale technologie kunnen inzetten om sociale en economische waarde voor de regio Drechtsteden te creëren. Door vanaf het begin verschillende partijen bij elkaar te brengen hebben we de ambitie van de Digital Mainport vastgesteld. Vervolgens hebben we op basis van documentstudie, werksessies en interviews met partijen binnen en buiten de regio, structuur en invulling gegeven aan de rol van de Digital Mainport.

Resultaat

Op basis van ons onderzoek is duidelijk geworden hoe verschillende partijen uit het ecosysteem ervoor kunnen zorgen dat er door samenwerking waarde voor de regio gecreëerd kan worden. Tevens zijn (digitale) randvoorwaarden vastgesteld waaraan moet worden voldaan, om hierin succesvol te zijn.

“Digital Shapers heeft ons uitstekend geholpen om de digitale strategie van de regio Drechtsteden op een hoger plan te tillen. Vol nieuwe energie is een duidelijke structuur neergezet en zijn nieuwe kansen gesignaleerd die bijdragen aan onze ambitie om de Digital Mainport Drechtsteden verder te versterken en positioneren. Het project werd professioneel begeleid, verwachtingen waren duidelijk en alle stakeholders betrokken.”

Maarten Burggraaf – Wethouder Economie, Financiën en Evenementen