Workshop Design Thinking

Design Thinking is een praktische en creatieve manier van werken om oplossingen te bedenken en innovatie te versnellen. De methode wordt gebruikt voor zowel grote complexe vraagstukken, zoals verduurzaming, tot kleinere uitdagingen zoals het maken van aanpassingen op producten of diensten en het ontwikkelen van nieuwe proposities. Een methode die het belang van empathie, iteratie, samenwerking en actiegericht denken benadrukt.

Een innovatie methode waarin de behoefte van de klant centraal staat

Wil je een manier van denken leren die past bij de steeds sneller veranderende klantvraag? Maak kennis met Design Thinking via onze korte workshop (ca. 2 uur) of via onze Innovation Challenge (traject van ca. 2 maanden).

Korte workshop

In deze workshop nemen we je in ca. 2 uur mee in de theorie van Design Thinking en ga je oefenen met de eerste twee principes: Empathize en Define. Deze workshop is zeer geschikt om in te zetten als programmaonderdeel van een teamdag.

Zoek je naar een Design Thinking workshop om met jouw team real-life proposities te ontwikkelen en/of creatieve oplossingen te bedenken om te versnellen? Maak dan kennis met onze Innovation Challenge.

Innovation Challenge

We nemen je mee in de 5 principes van Design Thinking aan de hand van actueel vraagstuk binnen jouw organisatie. Je gaat inzichten uit data met elkaar verbinden om tot de kern van het probleem te komen. De belangen van stakeholders en eindgebruikers neem je mee in het ontwerpproces, zodat je keuzes kunt maken die toegevoegde waarde oplevert voor alle betrokkenen. Je maakt een prototype die je vervolgens kunt testen in de praktijk en eindigt met een kansrijk, zo niet bewezen, propositie. 

De Innovation Challenge bestaat uit een kick-off en een aantal terugkomsessies waarin we jouw team begeleiden in de principes van design thinking. Deze workshops zijn verspreid over ongeveer 2 maanden.

Wat ga je leren?

  • Hoe je het probleem centraal stelt in plaats van de oplossing
  • Hoe je met deze methode complexe vraagstukken kunt oplossen
  • Hoe je stakeholders moet interviewen en waar je op moet letten
  • Op basis van onderzoek creatieve oplossingen kunt bedenken
  • Hoe datadelen een bijdrage kan leveren
  • Probleemoplossend vermogen, creatief denken en samenwerken
  • De inhoud passen we volledig aan op jouw specifieke wensen en het vraagstuk

De principes van Design Thinking

In Design Thinking wordt de behoeften van de gebruiker centraal gesteld. De methode is erop gericht om problemen grondig te analyseren, voordat vervolgens de best mogelijke oplossing bedacht kan worden. Kansen en uitdagingen worden eerst precies gedefinieerd, zodat samen aan een overkoepelend doel wordt gewerkt. Design Thinking is een iteratief non-lineair proces en bestaat uit vijf principes: Empathize, Define, Ideation, Prototype en Test.