Shaping Robeco

Project

Design Thinking

Vraagstukken aanpakken met Design Thinking.

Een groep young professionals van Robeco’s verschillende teams komen twee keer per jaar samen tijdens hun Young Professional Journey. Gedurende twee maanden werkte deze groep aan uitdagingen die spelen binnen de eigen organisatie en daar, door middel van Design Thinking, goede oplossingen op te vinden.

Robeco strategie

Aanpak

Digital Shapers begeleidt deze groep in de ‘Innovation Challenge’. Hierin gaan deelnemers aan de hand van Design Thinking technieken te werk, ze leren uitdagingen definiëren en op basis hiervan creatieve oplossingen bedenken. We ondersteunen hen met kwalitatief en kwantitatief onderzoeken, nieuwe manieren van werken, faciliteren brainstorms, dagen uit, om ze uiteindelijk hun business case aan een directielid te laten pitchen.

Robeco strategie

Resultaat

Het resultaat van de Innovation Challenge wordt voor leden van het Robeco MT gepresenteerd. Deelnemers leren o.a.:

  • Inzichten uit data met elkaar te verbinden om tot de kern van problemen te komen
  • Stakeholders te interviewen
  • Creatieve oplossingen te bedenken o.b.v onderzoek