Shaping ERIKS

Project

Digitale tooling

Expertise

Change management

Succesvolle adoptie van de nieuwe Digitale Strategie.

ERIKS is een industriële dienstverlener, verantwoordelijk voor verkoop en onderhoud van werktuigbouwkundige onderdelen voor organisaties in verschillende industrieën. Bijna twee jaar geleden zijn ze een nieuwe weg ingeslagen. Een digitale hub in Amsterdam moet vormgeven aan de nieuwe weg en de transformatie ondersteunen. Maar, hoe pak je dit aan als de eindgebruikers van de nieuw ontwikkelde tooling zich op verschillende locaties bevinden, verspreid door Europa?

Aanpak

Vaak is onduidelijk welk nieuwe gedrag verwacht wordt van medewerkers. Een van de eerste stappen is dan ook concreet maken wat er verwacht wordt per stakeholder groep en wat de status quo is, om zo een gap analyse uit te voeren. Het verrichten van een risico analyse en het ophalen van de behoeften uit de organisatie gaven een beeld bij de impact van de verandering op werknemers en processen. Zo zien we waar de focus van change management moet liggen en in welke mate. Aan de hand daarvan is een change plan opgezet en is hands-on support geleverd om het plan uit te voeren. De behoefte van stakeholders centraal stellen was cruciaal om de veranderingen te kunnen begeleiden.

Resultaat

Door middel van de gap analyse, de gesprekken met stakeholders en de risico analyse ontstond er een duidelijk beeld van o.a.:

  • Waar in de organisatie de veranderingen plaatsvinden
  • Wat die impact concreet inhoudt op de werkvloer
  • Wat het sentiment is
  • Wat de grootste uitdagingen zijn
  • Wat mensen nodig hebben om de transitie te kunnen maken

Aan de hand van de bovenstaande resultaten is bepaald welke concrete activiteiten nodig zijn vanuit change management en de organisatie, om medewerkers mee te nemen in de verandering en nieuwe technologie te omarmen.

“Digital Shapers bestaat uit een team van sympathieke en efficiënte mensen. Gedurende het project hebben ze altijd adequaat advies geleverd. De Shapers waren snel up and running wat heel waardevol was voor ons.”

Maarten Mackaaij – Head of Sales Support ERIKS