#ShapingDigital

Menselijke Evolutie vs Technologische Ontwikkeling

19 september 2018  |  16:00 – 18:00 uur  |  Amsterdam

Menselijke evolutie vs technologische ontwikkeling: kunnen we nog mens blijven?

De snelle ontwikkeling van Artificial Intelligence dwingt ons om ons voortdurend aan te passen aan een nieuwe status quo. Kunnen mensen het tempo bijhouden, of raken we een deel van onszelf kwijt door de constante verandering?

In toenemende mate worden repetitieve taken overgenomen door AI-aangedreven robots. Hierdoor wordt de weg vrij gemaakt voor mensen, om menselijker werk te gaan doen, waarbij empathie, creativiteit en breed probleemoplossend vermogen belangrijk zijn. In de toekomst is het echter realistisch dat robots ook empathische taken beter kunnen uitvoeren dan de mens. Zullen we ons dan opnieuw kunnen onderscheiden? En zijn we wel tevreden met  de rol die er voor ons over blijft? Dit roept vragen op over of de manier waarop we werken en consumeren nog wel ons natuurlijke gedrag is, of dat we ons slechts zo gedragen zoals de nieuwste technologische ontwikkeling van ons verlangt.

In deze editie van #ShapingDigital spraken we over technologische ontwikkeling, en het menselijk vermogen om zich constant aan te passen. Wat is de rol van menselijk gedrag in een samenleving waarin robots, mensen en AI samenwerken?