Shaping Pon

Project

Digital day

Expertise

Employee engagement

Een middagprogramma vol workshops en spellen gericht op digitaal leiderschap en samenwerking voor betere digitale oplossingen.   

Tijdens de tweedaagse IT-conferentie voor het leiderschap van Pon verzorgden wij het. middagprogramma. Het doel van deze middag was om deelnemers te inspireren over onderwerpen als sterk leiderschap in digitale transformaties en het bevorderen van technologie-adoptie. Daarnaast wilden we de deelnemers laten inzien én laten ervaren dat samenwerking essentieel is voor het ontwikkelen van effectieve digitale oplossingen.  

Aanpak

Wij hebben een op maat gemaakt middagprogramma samengesteld. De collega’s van Pon namen deel aan vier verschillende workshops en spellen: 

  • Workshop de impact van leiderschap op het succes van een transformatie en hoe je als leider hier succesvol aan kunt bijdragen.  
  • Workshop over hoe je collega’s bij de introductie van nieuwe tools en apps kan voorbereiden en enthousiasme creëren om de adoptie te optimaliseren. 
  • Een spel, De Pon LAB-battle, waarin deelnemers in teams moesten nadenken over hoe kan worden samengewerkt met Pon’s interne labs om met nieuwe waarde proposities te komen. De verschillende teams streden hierbij om de winst! 
  • Tijdens First dates gingen deelnemers op speeddate en bespraken dilemma’s met betrekking tot digitalisering en data.  

Resultaat

Tijdens een energieke middag hebben we op een creatieve manier 150 deelnemers meegenomen in de menselijke aspecten van technologie. Door een mix van educatie en interactieve sessies was het zowel luchtig als informatief. Deelnemers hebben kennis opgedaan over de rol van leiderschap in een digitale transformatie en manieren om de adoptie van technologie te bevorderenDoor alle workshops en spellen in teamverband te organiseren, is er meer bewustwording ontstaan hoe samenwerking kan bijdragen aan de creatie van waardevolle digitale oplossingen. Aangezien de focus lag op interactie, leidde dit tot een actieve uitwisseling van meningen en ideeën, waardoor de deelnemers konden leren van elkaars ervaringen. 

“Digital Shapers is in staat om in korte tijd een programma neer te zetten die educatief, interactief en creatief is. Op de dag zelf nemen zij alles uit handen en kan je er vanuit gaan dat het evenement inhoudelijk klopt en dat er een “fun” element in zit. Bedankt!’

 

Kristel Breukers – Talent Development Manager bij Pon