Shaping Havenbedrijf Rotterdam

Project

Digitale mindset

Digitaal meer in het DNA van medewerkers: analyse en stappenplan.

Havenbedrijf Rotterdam zet in op duurzaamheid en digitalisering. Maar hoe zorg je ervoor dat medewerkers zelf kansen op het gebied van digitalisering kunnen signaleren en kunnen omzetten naar meerwaarde voor de organisatie en haar partners? Daarvoor is een digitale mindset en de juiste vaardigheden nodig.

Wat betekent dat precies voor Havenbedrijf Rotterdam? Wij hebben onderzoek gedaan naar de huidige en gewenste digitale mindset van de afdeling Commercie en aanbevelingen gedaan hoe de afdeling deze gewenste mindset en benodigde vaardigheden vervolgens kan ontwikkelen.

Aanpak

Wij starten met de (gewenste) toekomst voor ogen. Zo bespreken we met verschillende medewerkers welke ontwikkelingen zij zien in het veranderende speelveld, waar de sector zich naartoe beweegt en wat dit vervolgens betekent voor de organisatie en de verschillende afdelingen. Vervolgens vertalen we gezamenlijk wat dit betekent voor het dagelijkse werk van medewerkers.

Door de combinatie van workshops, diepte-interviews, surveys en bovenal in co-creatie, hebben we inzicht gekregen in wat er van medewerkers in verschillende functies wordt verwacht, nu en in de toekomst. De resultaten zijn vergeleken met de gewenste digitale mindset, waardoor de ontwikkelingsgebieden inzichtelijk zijn geworden.

Resultaat

Havenbedrijf Rotterdam heeft aan het eind van dit traject een duidelijk stappenplan voor het creëren van de juiste digitale mindset, die aansluit bij de digitale strategie van de afdeling Commercie.

In het plan zijn niet alleen de benodigde vaardigheden en bewegingen gedefinieerd om succesvol te kunnen zijn in de toekomst, maar ook mogelijke interventies. Er is onderscheid gemaakt in verschillende functiegroepen, leidinggevende rollen en specifieke behoeften. Zo kan er bijvoorbeeld op maat gewerkt worden aan bewustwording, kennisontwikkeling en coaching op het gebied van data-gedreven werken. Hierdoor kunnen zowel leidinggevenden als niet-leidinggevenden zelf kansen signaleren en omzetten naar concrete acties.

De samenwerking is voortgezet waarbij Digital Shapers helpt om invulling te geven aan de interventies. Ook nemen wij het MT van de afdeling Commercie mee op Inspiratiereis om antwoord te geven op hoe je als organisatie meer wendbaar en data-gedreven wordt.

Meer weten?
Luister onze ShapingDigital Podcast met Matthijs van Doorn

Matthijs van Doorn nam het initiatief voor de digitale transformatie binnen de afdeling Commercie. Digital Shapers hielp hem daarbij door in co-creatie de digitale mindset te definiëren op basis van gevraagde competenties die passen bij de visie en strategie van het HbR. Zo kwam een aanpak tot stand om van leiderschap tot op individueel niveau de digitale mindset te vergroten.

Benieuwd hoe Matthijs van Doorn de samenwerking met onze Shapers heeft ervaren? Luister het hieronder.

Tip | Luister ook de ShapingDigital Podcast met Jan van Casteren waarin hij vertelt hoe vernieuwer Flexport de logistieke sector slimmer maakt.