#ShapingDigital

Climate the new ‘digital’?

15 februari 2022  |  16:00 – 18:00 uur  |  Online event

Op welke manier kunnen digitale oplossingen als versneller werken om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen?

Hoe duurzaamheid en digitalisering hand in hand gaan


De wereld staat voor een grote klimaatuitdaging. Gelukkig zien organisaties niet alleen vaker de noodzaak om in actie te komen, maar worden duurzaamheidsambities ook verweven in de strategie van de onderneming.
Tegelijkertijd worden digitale strategieën ontwikkeld om ook in de toekomst relevant te blijven. Zowel ‘digital’ als duurzaamheid heeft steeds meer invloed op het business model. Je lijkt niet meer te kunnen innoveren zonder elementen van digital en duurzaamheid.
Maar zijn deze disciplines eigenlijk wel twee losstaande pijlers, of komen deze elementen steeds dichterbij elkaar te liggen? En op welke manier kunnen digitale oplossingen als versneller werken om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen?


In deze #ShapingDigital editie op 15 februari deelde Ruben Bieze, consultant bij Boston Consulting Group (BCG), de belangrijkste inzichten uit het DenkWerk rapport “Voorbij netto-nul naar planeet positief”. Ook zijn wij tijdens deze sessie in gesprek gegaan met leiders van organisaties uit verschillende sectoren over welke rol digitalisering kan spelen om de duurzaamheidstransitie te versnellen.