#ShapingDigital

Hoe krijg je het als conservatief bedrijf voor elkaar om te transformeren?

8 februari 2024  |  15:00 – 17:00 uur  |  Edge Stadium Amsterdam

Succesvolle transities dringen door tot in het tapijt en reiken veel dieper dan wat losse projecten. Ze vragen om een fundamentele denkstap van hoe je tot op heden hebt gewerkt en geopereerd naar een verandering in werkwijze, structuren, rollen, verdienmodellen en ook vaak de cultuur. Het proces van bewustwording naar het concreet maken van de gevolgen en het vervolgens stapsgewijs doorvoeren vraagt om leiderschap, executiekracht en een doordachte koers die past bij de context van je organisatie. Voor de meeste organisaties geen alledaagse kost. Zeker niet voor familiebedrijven met een diepgewortelde cultuur of voor conservatievere organisaties. Daar komt bij dat verschillende belangrijke transities zoals verduurzamen of digitaliseren vaak vechten voor een plek bovenaan de agenda. Zonde, want ze kunnen elkaar juist versterken mits je het als een geheel ziet en benaderd vanuit de verandering die nodig is bij je mensen. 

Daarom zullen de sprekers tijdens deze #ShapingDigital ons vertellen over hoe zij strategische veranderingen behapbaar maken en realiseren. Het tweede gedeelte houden we een boeiende ronde tafel-sessie waarin we verder in gesprek gaan over voor jou herkenbare uitdagingen. Zodat jij een koers uit kan zetten voor verandering waar iedereen graag bij instapt!

Jan-Paul van den Bosch – Lid van de Raad van Bestuur bij Mourik.

Innovatie, duurzaamheid & digitalisering: de ambitieuze reis van Mourik en Digital Shapers
Digital Shapers en Mourik hebben de afgelopen vier jaar een inspirerende reis doorgemaakt. Vanaf het prille begin, waarin we vanuit het niets begonnen, tot het vaststellen van een ambitieuze strategie, met een scherp oog voor duurzaamheid, innovatie en digitalisering. Het simultaan lopende leiderschapstraject was een gamechanger die verder ging dan een verandering in structuur, leiderschap en cultuur. 
Jan-Paul benadrukt het belang van het bieden van een steeds scherpere ‘stip op de horizon’, een stapsgewijze en flexibele aanpak en geduld daar waar dat nodig is. Inmiddels weet men ’dat het niet over waait’ en is het niet langer een kwestie van duwen, maar van een betrokken en vragende groep die eigenaarschap neemt. De verandercapaciteit, snelheid en groeimindset worden blijvend versterkt en competenties werden aangescherpt. Zo kan Mourik nieuwe proposities blijven ontwikkelen gebaseerd op verschillende transities in de samenleving, blijven ze een aantrekkelijke werkgever en lopen ze voorop in de duurzaamheidstransitie.

Sharon Penseel – Director transformation consulting bij Digital Shapers

De kunst van koers houden 
Sharon heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van transformaties bij onder andere Stedin, Eneco en ASML. Sharon belicht hoe veranderingen behapbaar kunnen worden gemaakt, met de juiste snelheid kunnen worden doorgevoerd, aangepast aan de bestaande cultuur, en wat dit vereist van het leiderschap. De kunst van koers houden in transformaties.

Benieuwd hoe je als organisatie verandering organiseert en koers houdt door diverse transities? We nodigen je met veel plezier uit om dit uitgebreider te bespreken tijdens de volgende editie van #ShapingDigital op donderdag 8 februari van 15.00 tot 17.00 uur in Edge Stadium Amsterdam.

Meld je aan door te mailen naar info@digitalshapers.nl.