#ShapingDigital

Digitale inclusiviteit

31 januari 2019  |  16:00 – 18:00 uur  |  Amsterdam

Digitale transformatie: hoe krijg je iedereen mee en zorg je voor digitale inclusiviteit?

Op 31 januari gingen we in gesprek over de uitdaging om alle medewerkers te betrekken bij digitale transformatie. De afgelopen jaren lijkt elk bedrijf zich te hebben gerealiseerd hoezeer de gevolgen van digitale ontwikkelingen effect gaan hebben op de bedrijfsvoering. Door het effect van technologie zijn nieuwe banen en vereiste vaardigheden ontstaan en zijn andere banen en vaardigheden juist verdwenen of aangepast.

De cruciale vraag in deze digitale transformatie is op welke manier we ervoor kunnen zorgen dat medewerkers worden meegenomen? Moet iedereen mee of niet? Zijn er verschillende gradaties? En bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Bij het bestuur, IT, HR, de manager of misschien het individu zelf?