#ShapingDigital

The IT organization as a value-creating partner

2 december 2021  |  16:00 – 18:00 uur  |  Online event

De IT-afdeling: de absolute kennishouders en ervaringsdeskundigen op het gebied van data en digital. Bij innovaties en nieuwe technologieën zullen zij daarom vaak worden betrokken. Tegelijkertijd verwacht de organisatie dat alle bestaande applicaties en systemen bereikbaar zijn en goed functioneren. De rol van de I(C)T’er in de organisatie breidt zich uit van een beheerorganisatie naar een waarde-creërende partner voor de business.


Wat betekent dat voor de gevraagde competenties van IT medewerkers? Hoe positioneer je de traditionele IT-afdeling?


Op 2 december 2021 brachten wij beslismakers uit verschillende sectoren samen, om de veranderende rol van de IT-afdeling te verkennen en verschillende visies, ervaringen en best practices te delen.